Kopperprent luidt het nieuwe jaar in

Echten In het Boekbindcentrum De Hummelhoeve in Echten was het maandag weer Koppermaandag. Burgemeester Roger de Groot mocht ’s middags de Kopperprent in ontvangst nemen. Het thema was dit jaar ‘Het boek als vriend’ en de nestor van de Drentse schrijvers, Gerard Nijenhuis, heeft het gedicht voor de Kopperprent geschreven. Nijenhuis droeg het gedicht zelf ook voor.

De Kopperprent is een product van Koppermaandag, de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges die de leden van het gilde genoten, werden opgesomd. Vervolgens trokken de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd verbrast. Zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af. Tegenwoordig wordt de term alleen nog gehanteerd in de grafische industrie. Drukkers en uitgevers sturen een koppermaandagprent om het nieuwe jaar in te luiden.