Zwembad in Ruinen krijgt een extra bassin

Ruinen - Het zwembad in Ruinen wordt uitgebreid met een vierbaans 25 meterbad. Door het toenemende aantal bezoekers is het zwembad in Ruinen te klein geworden. In het huidige bassin is het te druk geworden om het iedereen naar de zin te maken.

De totale kosten van het nieuwe bassin bedragen 300.000 euro. Daarvan komt een ton uit het fonds Initiatiefrijk De Wolden. De provincie draagt 50.000 euro bij en uit eigen middelen van de stichting komt eenzelfde bedrag. Dan wordt er ook nog 100.000 euro geleend. Via zelfwerkzaamheid wordt ook een bijdrage geleverd. Het doel is dat dat aankomend zwemseizoen al gebruikt kan worden.

Het nieuwe bad is vooral bedoeld voor sport en zwemles. Zo bleek baantjeszwemmen door de drukte in het afgelopen seizoen niet goed meer mogelijk. De gemeente spreekt van een ambitieus plan, Zwembad Ruinen was het eerste van de drie Wolder baden die geprivatiseerd werd en wordt in de hele provincie als een goed voorbeeld gezien hoe het kan gaan. De zwembaden in Ruinen, de Wijk en Zuidwolde laten sinds de privatiseringen jaarlijks een goede groei qua bezoekers zien.

Draagvlak

In de keuze om een ton subsidie vanuit initiatiefrijk te verlenen, heeft de gemeente de Wolden ook goed gekeken naar het draagvlak in het dorp. ‘Dat is er, bevestigd ook door onder andere Dorpsbelangen Rune, Sport Rune en Ondernemend Ruinen. Er is draaglak van vrijwilligers die een eigen bijdrage leveren.’ Wat ook in het voordeel van de stichting spreekt, is dat het om een duurzaam zwembad gaat, waarvan het beheer en onderhoud geborgd worden door de stichting en er geen bijdrage vanuit de gemeente nodig is voor de exploitatie.