Vier nieuwe projecten Initiatiefrijk De Wolden

Zuidwolde - Vier bijzondere projecten ontvangen dit laatste kwartaal subsidie vanuit Initiatiefrijk De Wolden. Gezamenlijk ontvangen ze 112.808 euro. Met die subsidie stimuleert de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.

De projecten die de subsidie ontvangen zijn: Dorpsvisie Linde, Stichting duofietsen, Zwembad Ruinen en Fort evenemententerrein en pumptrackbaan.

Dorpsvisie Linde

Plaatselijk Belang Linde presenteerde in 2010 haar dorpsvisie. Volgens de belangenverenging is er ten opzichte van toen veel veranderd. Mensen zijn verhuisd, de school is gesloten en er zijn andere wensen en belangen. Daarom wil de belangenvereniging de dorpsvisie vernieuwen.

Stichting duofietsen

Het Rode Kruis stopt met het beheer van de duofietsen in De Wolden. Onder andere de heer J. Jansen uit Ruinen vindt dat een dusdanig gemis, dat hij de Stichting Duofietsen De Wolden heeft opgericht. De stichting neemt de fietsen over. Met subsidies van het Rode Kruis en Initiatiefrijk De Wolden kunnen ze worden opgeknapt. Zo kunnen mensen met een beperking er gebruik van blijven maken.

Zwembad Ruinen

Door het toenemende aantal bezoekers is het zwembad in Ruinen te klein geworden. Stichting zwembad Ruinen heeft het ambitieuze plan bedacht om er een zwembad bij aan te leggen. Het doel is dat dat aankomend zwemseizoen al gebruikt kan worden.

Fort evenemententerrein en pumptrackbaan

Een vierde initiatief is van streekbelang Fort en omgeving. De belangenvereniging is in 2017 gestart met de aanleg van een evenemententerrein en een pumptrackbaan. Hiervoor hebben ze subsidie gekregen vanuit Initiatiefrijk De Wolden. Streekbelang heeft echter meer geld nodig dan gedacht. Het college van B&W heeft begrip voor de zelfwerkzaamheid en de wens het met zo weinig mogelijk overheidsgeld te realiseren. Daarom is bij hoge uitzondering besloten de subsidie aan te vullen.

Ruimte voor initiatief

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2019 opnieuw besloten om ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdrage aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie 50.000,- euro beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen. Dus ook in 2019 kunnen er weer initiatieven worden gesubsidieerd vanuit deze regeling.

Zelf aan de slag?

Je kunt zelf een initiatief melden bij de belangenvereniging, want die coördineert de aanvragen binnen de dorpsvisie. Een aanvraag kan ook ingediend worden via www.dewolden.nl/initiatiefrijk. Op deze webpagina vindt je ook meer informatie. Heb je nog vragen of wil je een schriftelijk aanvraagformulier, dan kun je bellen met (14) 0528 of een e-mail sturen naar gemeente@dewolden.nl.