Lever je oud ijzer in bij de Wezeboom

Ruinerwold - Belangenvereniging Oosteinde, de ouderraad van basisschool de Wezeboom en de Speeltuinvereniging houden op zaterdag 9 februari een oud ijzer actie.

Het doel van deze actie is om geld in te zamelen voor bestaande of nieuwe initiatieven in Oosteinde. In 2017 en 2018 zijn de opbrengsten ten goede gekomen aan het multifunctionele speelveld. In die jaren heeft de organisatie vernomen dat een heleboel mensen het fijn vinden dat ze de spullen in kunnen leveren in Oosteinde. Als daar dan ook nog een goed doel mee geholpen kan worden is dat alleen maar mooi.

Vier goede doelen

Voor 2019 zijn er vier goede doelen. Twee daarvan komen ten goede voor OBS de Wezeboom: het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen en IPC (International Primary Curriculum), een eigentijdse aanpak voor het basisonderwijs met als uitgangspunt boeiende, actieve en zinvolle lessen. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. En die van elkaar. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en worden verbanden gelegd met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Dit vraagt ook om andere lesmaterialen en aankleding van de school. Daar kan De Wezeboom de ondersteuning goed bij gebruiken.

Het derde doel is de wandeling van de Vrouwen van Nu Drenthe. Elke maand organiseert een afdeling van de Vrouwen van Nu een wandeling en op 14 februari gaan de dames van Oosteinde dat organiseren.

Het vierde doel is een bijdrage voor een kunstkerstboom voor de Vrouwen van Nu. Vanuit de oud ijzer actie wordt er een bijdrage geleverd aan de kosten om dit te kunnen houden.

Wat is de bedoeling

Vanaf 9.00 tot 14.00 uur kun je op zaterdag 9 februari het oud ijzer inleveren bij de Wezeboom. Op deze dag is de Schoolstraat tijdelijk even éénrichtingsverkeer. Inrijden vanaf de Wolddijk. Naast oud ijzer kunnen elektrische apparaten (alles waar een stekker aanzit) ook ingeleverd worden.

Wil je graag dat het oud ijzer wordt opgehaald, dan kan er gebeld worden naar de volgende telefoonnummers: Joost Kaper (06)54647703 of Edwin Weide (06)23792329, of stuur een mail naar belangenvereniging.oosteinde@gmail.com.

Wil je als vereniging, organisatie of privé persoon iets organiseren wat in het belang van Oosteinde is dan kun je een aanvraag bij de Belangenvereniging indienen. De Belangenvereniging beoordeelt of zij dan bij wil dragen aan de kosten voor dat initiatief.