Optocht symboliseert verhuizing ‘t Oelebröd

Ruinen - Alweer 40 jaar geleden verhuisde de Openbare Lagere School te Ruinen van de Oosterstraat naar de Meester Harm Smeengestraat. In een optocht ging de jeugd van toen lopend naar de nieuwe locatie, die de naam 't Oelebröd kreeg. Dit heuglijke feit is donderdag gevierd met kinderen, ouders en personeelsleden van ‘t Oelebröd.

Inmiddels is de school ondergebracht bij Stichting Wolderwijs en is het een Integraal Kindercentrum geworden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook heeft het gebouw de afgelopen jaren al enkele verbouwingen achter de rug. Het werd daarom ook eens tijd om het logo en de slogan te vernieuwen. Deze feestelijke dag was daar een mooie aanleiding voor.

Onder de slogan ‘Iedere dag een beetje wijzer’, werd het logo onthuld door Oelie, de nieuwe mascotte van 't Oelebröd. Het feest is uitbundig gevierd. Tussen de middag ging de hele school pannenkoeken eten. Vele ouders hielpen mee met het bakken hiervan. Verder werden allerlei workshops georganiseerd omtrent het thema uiltjes.