Innovatieprijs Wolderwijs voor de eerste keer uitgereikt

De Wijk - De Innovatieprijs Wolderwijs is gisteren voor de eerste keer uitgereikt. De Boekenzoeker van OBS Het Groene Hart uit Zuidwolde is de gelukkige winnaar. Stella Leenders ontving de cheque ter waarde van 5.000 euro uit handen van juryvoorzitter Mirjam Pauwels.

De Onderwijs Innovatieprijs is een prijs die Wolderwijs tweejaarlijks uit zal gaan reiken voor innoverende onderwijsprojecten binnen de scholen van Wolderwijs. Met deze prijs wil Wolderwijs innovatieve projecten van scholen stimuleren, waarderen en er bekendheid aan geven.

Vernieuwing en verbetering

Voor de prijs komen projecten in aanmerking die bewezen hebben innovatief te zijn en die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs aan de leerlingen. De prijs bestaat uit een bedrag van 5.000,- euro voor de school, een oorkonde en een jurywaardering.

De andere inzendingen die mee dongen naar de prijs waren ‘t Oelebröd uit Ruinen ‘kennismaken met techniek’. De twee overige inzendingen betroffen het IPC-project. Aan de ene kant van de scholen De Klimtoren (Drogteropslagen) en De Bosrand (Kerkenveld), aan de andere kant De Wezeboom (Oosteinde).

De jury bestond naast wethouder Mirjam Pauwels uit Jolida Voetelink (lid raad van Toezicht) en Martina Casula (oudergeleding GMR). Wat precies met het gewonnen geld gedaan wordt, is nog niet bekend.