Veel animo voor schrijfactie Amnesty

Zuidwolde - Er was zaterdag veel animo en betrokkenheid voor het schrijven van brieven en het tekenen van petitielijsten. ‘s Morgens zette burgemeester Roger de Groot de eerste pennestreek in de bibliotheek van Zuidwolde waarna met elkaar 49 brieven en 29 kaarten werden geschreven.

De schrijfactie was deze keer voor vier bedreigde vrouwelijke mensenrechtenactivisten. Op de Kerstmarkt in de Ontmoetingskerk werd in de Amnesty-stand voor Geraldine Chacón uit Venezuela 155 keer getekend. Geraldine werd opgepakt omdat zij voor een stichting werkt die probeert jongeren uit arme delen van het land betere kansen te geven. De regering van Venezuela ervaart haar als ondermijnend en intimideert haar in haar werk als mensenrechten-activist.