Kwart miljoen voor bouw in Ruinen

Ruinen - Met een bedrag van 250.000 euro willen Gedeputeerde Staten bijdragen aan de herontwikkeling van de locatie van een voormalig garagebedrijf aan de Brink 41 in de kern van Ruinen. De familie Ten Oever wil op deze locatie winkelruimte realiseren, met daarboven een aantal huurappartementen. Het college stelt aan Provinciale Staten voor deze transformatie mogelijk te maken.

Aan de Brink 41 in Ruinen was tot voor kort het garagebedrijf van vader en zoon De Jong gevestigd. Vanwege de ligging had het bedrijf beperkte mogelijkheden voor groei en verhuisde daarom dit voorjaar naar het bedrijventerrein van het dorp. Een aantal lokale ondernemers sloeg de handen ineen en kwam met een plan dat op de locatie van de voormalige garage voorziet in extra winkelruimte en huurwoningen voor Ruinen. Zo komen er zes tweepersoons appartementen en worden twee appartementen gerealiseerd voor eenpersoonshuishoudens.

De gemeente De Wolden is in z’n nopjes met de plannen. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Hoek Brink-Westerstraat’ vast te stellen. De ingediende zienswijzen kunnen volgens het college ongegrond verklaard worden. Voor de gemeente zijn er geen financiële effecten.

De bouw wordt in 2019 gestart. Dan moet de gemeenteraad wel akkoord gaan met het nieuwe bestemmingsplan voor die locatie.