BHV training in ‘d Olde Karke

Echten - In samenwerking met BOM bedrijfsopleidingen houdt de activiteiten commissie van ‘d Olde Karke weer hun jaarlijkse BHV training.

Deze training wordt gegeven op donderdag 24 januari om 19.00 uur aan de zuidwolderweg 8 te Echten. Er zijn kosten verbonden aan deze avond. Opgave kan via acoldekarke@gmail.com voor 15 januari.