In twee jaar tijd van 150 naar 1.000 gebruikers

Zuidwolde - Energiecoöperatie ReestdalEnergie wil de komende twee jaar groeien van 150 naar 1.000 gebruikers van groene energie. Het streven van het bestuur is om de helft van alle aansluitingen in De Wolden van groene stroom te voorzien.

Al een aantal jaren bestaat het burgerinitiatief energiecoöperatie ReestdalEnergie in De Wolden. ‘De doelstelling is om van onderop vorm en inhoud te geven aan de noodzakelijke energietransitie. Dit doen we door particulieren en bedrijven maatwerkadvies te geven voor energiebesparing en vergroening. Ook helpen we graag groepen bewoners om samen nieuwe initiatieven te nemen voor de opwekking van schone energie en besparing’, aldus voorzitter Klaas Blanksma.

ReestdalEnergie adviseert de gemeente De Wolden over de wijze waarop het beleid kan worden vormgegeven en ze organiseren permanent campagne om mensen bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn ook wat betreft leningen en subsidies.

Buitenlands

Wat volgens het besuur van ReestdalEnergie voorkomen moet worden is dat grote, vaak buitenlandse investeringsmaatschappijen de kans krijgen om grootschalige opwek te realiseren in de gemeente De Wolden, zoals zonne- of windparken, om vervolgens met de winst te gaan strijken. ‘Als het Groninger gas iets bewezen heeft, is het wel dat op zo’n manier het draagvlak onder de mensen erg snel weg gaat. ReestdalEnergie wil graag samen met de inwoners van De Wolden op zoek naar mogelijkheden die rekening houden met de lokale wensen en mogelijkheden en die er voor zorgen dat de winst kan worden besteed aan de lokale leefbaarheid.’

Het komende jaar gaat Reestdal Energie op bezoek bij alle dorpsverenigingen en verenigingen Plaatselijk Belang om te vertellen over de mogelijkheden en om plaatselijke initiatieven te ondersteunen. Voor elke vereniging heeft ReestdalEnergie een bedrag beschikbaar van €500 om een besparingsinitiatief te stimuleren.

Welkomstgeschenk

‘Ook particulieren die overstappen naar het gebruik van onze groene energie ontvangen als welkomstgeschenk een bon van €50 voor de aanschaf van leslampen bij de Blokker in Zuidwolde. De groene energie is afkomstig van onze gezamenlijke coöperatie EnergieVanOns. Deze coöperatie is gezamenlijk eigendom van 91 energiecoöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe.’

De coöperatie is momenteel druk doende de website weer up-to-date te maken, nu staat er vooral basisinformatie op.

Meer info is te vinden op de website www.reestdal-energie.nl.