Jan ten Kate is nieuwe voorzitter Recreatieschap Drenthe

Koekangerveld - Jan ten Kate is gekozen tot nieuwe voorzitter van het Recreatieschap Drenthe. Tijdens de vergadering werd Eric van Oosterhout bedankt en droeg hij de voorzittershamer over aan Jan ten Kate.

Jan ten Kate, uit Koekangerveld, is wethouder bij de gemeente De Wolden en heeft onder andere Recreatie en Toerisme in zijn portefeuille. Hij was de afgelopen vier jaar al lid van het Bestuur van het Recreatieschap Drenthe, maar zal dus nu de functie van voorzitter vervullen. Jan ten Kate: ‘Het Recreatieschap Drenthe is hét samenwerkingsverband van de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf op het gebied van Recreatie en Toerisme. Naast een maatschappelijk belang heeft de recreatief-toeristische sector ook een aanzienlijke economische betekenis voor Drenthe. Voor verdere groei van deze sector is het noodzakelijk Drenthe-breed te blijven kijken en samen te werken. Hierin speelt het Recreatieschap Drenthe een belangrijke rol.’

Het Recreatieschap Drenthe stimuleert beleids- en projectmatig de recreatief-toeristische sector. Daarnaast zijn zij onder meer eigenaar van het Fietsknooppuntensysteem en rollen zij op dit moment het Wandelknoopppuntensysteem over heel Drenthe uit.