Jaren achtereen met de collectebus op pad

De Wijk - De Maag-, Lever-, Darmstichting heeft in de Wijk zes jubilarissen gehuldigd.

Op woensdagavond 27 juni zijn de jubilarissen bij Annie van den Berg, organisator voor de MLDS in de Wijk, thuis uitgenodigd voor een kop koffie met wat lekkers van Bakkerij Coop Dunnink. Na afloop kreeg iedereen een speldje voor hoeveel jaar hij of zij heeft gelopen en een mooi blauw bloemetje. Mevrouw Visser, Jannie van der Linde en Erik Bruins hebben tien keer gecollecteerd. Dieneke Venema en Thea van de Wetering hebben twintig keer gecollecteerd. Jeanet Dunning heeft 25 keer gecollecteerd. De organisatie van de MLDS in de Wijk is erg blij met deze collectanten.