Rabobank verbindt zich met gebiedscoöperatie

Hoogeveen - Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe brengt ondernemerschap, onderwijs en overheid bij elkaar. Dit om nieuwe manieren van leven, leren en werken tot stand te brengen. Rabobank Het Drentse Land ondersteunt deze doelen en verbindt zich door middel van een lidmaatschap met deze organisatie.

‘Onze missie is ‘Growing a better world together’. Wij willen dan ook, naast financiële dienstverlening, bijdragen aan een betere samenleving. Dit doen wij door ons te richten op een aantal maatschappelijke vraagstukken waaronder het tegengaan van voedsel- en grondstofverspilling en het stimuleren van ondernemerschap en een circulaire economie . Vraagstukken waar ook de Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe zich mee bezig houdt. We vullen elkaar dan ook goed aan’, aldus Koen Ronner, directievoorzitter Rabobank Het Drentse Land.

Regionale projecten

Inmiddels lopen er diverse projecten bij de gebiedscoöperatie om de lokale en regionale economie te stimuleren. Zoals het aanjagen van de aanleg van een supersnel glasvezelnetwerk in de hele gemeente De Wolden. De GCZWD was de initiator van dit project. Verder maakt GCZWD zich sterk voor innovatieve projecten zoals het gebruik van vezels uit Drents bermgras als grondstof voor karton, plaatmateriaal, kantoormeubelen en bodemverbeteraars.

Ook het voedselmerk ‘Dubbel Drents’ is een project dat GCZWD aanjaagt. Onder dit merk vallen producten waarvan het telen, bewerken, verwerken en verkoop in Drenthe plaatsvindt. Vooralsnog zijn diverse akkerbouwers, tien bakkers en vijf aspergetelers aangesloten. Jan van Goor, coördinator GCZWD: ‘In plaats van voedselgrondstoffen hier te telen en naar elders te transporteren creëren we werkgelegenheid en een afzetmarkt in Drenthe. Goed dus voor de lokale economie. Overigens zoeken we nog naar ondernemers uit de voedselbranche. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden.’

Gericht bijdragen

Koen Ronner: ‘Het lidmaatschap met GCZWD biedt ons de kans om in contact te komen met regionale ondernemers. Die kunnen ons vertellen wat er in onze regio speelt en waar wij een rol bij kunnen spelen. Met als resultaat dat Rabobank Het Drentse Land gericht kan bijdragen aan lokale initiatieven met als uitganspunt het verbeteren en verduurzamen van onze samenleving.’