Oud-gedeputeerde Henk van de Boer voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe

Regio - Oud-gedeputeerde Henk van de Boer is per 1 september 2018 voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe. ‘Een uitdagende opdracht waar ik graag samen met alle partners invulling aan geef. Het is van groot belang voor de toeristisch - recreatieve sector om rekening te houden met de wensen van bezoekers en accommodaties te vernieuwen’, aldus Henk van de Boer.

Van de Boer was gedeputeerde in de periode maart 2013 tot mei 2015. Daarvoor was hij ruim zes jaar lid van de VVD Statenfractie, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. Tot voor kort was hij wethouder in de gemeente Ooststellingwerf.

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen uit het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe. Dit actieprogramma is in juni vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De besluitvorming in de gemeenten wordt in september 2018 afgerond. In de stuurgroep hebben zitting gedeputeerde Henk Brink, Mieke Damsma (burgemeester gemeente Midden-Drenthe), Jan Zwiers (wethouder gemeente Coevorden, lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Drenthe) en Dick Dijkstra (directeur Recreatieschap Drenthe). De komende weken wordt duidelijk welke bestuurder namens RECRON deelneemt in de stuurgroep.

Actieprogramma Vitale Vakantieparken

Drenthe gaat de komende jaren aan de slag voor een verdubbeling van het aantal topvakantieparken. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het uiteindelijke doel halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken.