Buurtteam Noord is verhuisd naar Ruinen

Ruinen - Het Buurtteam Noord is verhuisd van de Wijk naar Ruinen. In buitencentrum De Poort heeft het team de beschikking gekregen over 170 vierkante meter werkruimte, waar dat in de Havezate in de Wijk maar 70 was. De verhuizing was noodzakelijk omdat het dorp de Wijk met Zuidwolde nu onder Buurtteam Zuid valt.

Het Buurtteam is een samenwerking van verschillende hulpvaardige disciplines: Welzijn De Wolden, de gemeente, de politie en de handhavers (boa), woonstichting Actium en de wijkbeheerder. ‘We kwamen al snel uit in Ruinen, waar we meerdere locaties hebben bekeken. De bereikbaarheid vanuit Zuidwolde is hier het best’, legt Berber Jansen uit. Zij was ‘chef verhuizing’ vanuit Welzijn De Wolden. ‘De Poort was de enige die voldoende ruimte had en bovendien goed betaalbaar is. Hier hebben we ook meer flexwerkplekken tot onze beschikking’, zegt Jansen.

Het zijn vooral dames die er werken, dat mag voor die enkele heer die er werkt geen enkel probleem zijn. André Strijker zit minstens een dag per week namens de gemeente in Ruinen, Peter Hiemstra komt vanuit Zuidwolde af en toe binnenlopen. In totaal werken er negen vaste krachten.

Lees meer in de Meppeler Courant.