‘De Wolder Courant is een goed medium’

Zuidwolde - Wat wij natuurlijk al lang wisten is nu ook bevestigd. ‘De Wolder Courant wordt beschouwd als een goed medium’. Dat valt te lezen in een onderzoek uitgevoerd door de gemeente De Wolden, over een burgerbegroting.

Gemeente De Wolden wil namelijk inwoners betrekken bij het maken van de gemeentebegroting. Daarvoor is een enquête gehouden, waar iets meer dan 400 keer op is gereageerd. ‘De lage respons laat wel zien dat dit onderwerp niet leeft bij de inwoners van De Wolden’, valt te lezen in het rapport. Van de respondenten geeft 61% aan meer invloed te willen hebben op de begroting. Een van de ideeën die de gemeente heeft, is het houden van een dialoogbijeenkomst over de gemeentelijke begroting, waarbij volop ruimte zal zijn voor adviezen van inwoners.

Wolder Courant

De afgelopen periode heeft de gemeente onder meer in De Wolder Courant informatie en meerdere infographics geplaatst over de gemeentelijke begroting. In de enquête werd gevraagd of respondenten dit hebben gezien. Het blijkt dat 38.7% van de deelnemers de informatie heeft gezien. Bijna 90% van hen heeft die informatie gelezen in De Wolder Courant. De andere media (de site en Facebookpagina van de gemeente, de gemeentegids en overige media) worden aanzienlijk minder vaak genoemd.

De Wolder Courant wordt genoemd als medium waar men het liefst informatie ziet over de begroting van de gemeente (ongeveer 60%). Een enkeling vindt dat de krant niet toegankelijk genoeg is, omdat ze De Wolder Courant niet ontvangen. Op www.woldercourant.nl is de krant digitaal te lezen en onder ‘Bezorging’ is een formulier in te vullen voor als de krant niet wordt bezorgd.

Puntje van kritiek voor de makers het rapport: Er wordt nog wel eens gesproken over de Wolden Courant...