Landschapsbeheer houdt cursus over heideterreinen

Havelte - In het najaar houdt Landschapsbeheer Drenthe voor haar vrijwilligers en andere geïnteresseerden een aantal cursussen. Daaronder een cursus heidebeheer die start op dinsdag 4 september in Havelte.

De cursus is bedoeld om kennis over te brengen en ervoor te zorgen dat vrijwilligers goed voorbereid aan het onderhoud op heideterreinen kunnen beginnen.

Wie aan Drenthe denkt, denkt al snel aan heide. Rond 1850 waren grote delen van onze provincie bedekt door aanzienlijke aaneengesloten heidevelden. De velden waren een product van het landbouwsysteem. Vanaf 1965 zijn veel heideterennen bewaard gebleven.

De terreinen bieden plaats aan bijzondere flora en fauna en vormen een prachtig landschappelijk decor waarin het voor mensen prima vertoeven is. Om deze kwaliteiten in stand te houden is intensief, actief beheer nodig.

Cursus

In Drenthe leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van diverse heideterreinen. Tijdens deze cursus krijgt men inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de verschillende heidetypen in Drenthe en hun ecologische waarden. Tevens wordt het cultuurhistorisch gebruik van de heide behandeld en de verschillende heidetypen zoals droge en natte heide komen aan bod. Tot slot leert men hoe de kwaliteit kan worden bepaald aan de hand van actuele kenmerken en krijgen deelnemers inzicht hoe ze de kwaliteit van een terrein kan verbeteren.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit twee theorieavonden en een veldexcursie. De avonden worden gehouden op dinsdag 4 en dinsdag 11 september van 19.30 tot 22.00 uur in de Schaapskooi van de Holtinger Schaapskudde. De veldexcursie vindt plaats op zaterdag 15 september.

Inschrijven voor de cursus kan via www.lbdrenthe.nl. De cursus wordt gratis beschikbaar gesteld voor vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe. Andere deelnemers betalen 30 euro. De cursus gaat door bij tien deelnemers en er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.