Herman, Annie en Klaas poseren als kinderen van nu

De Oudheidkamer Zuidwolde belicht in de historische rubriek in De Wolder Courant twee foto’s van het Drents Archief. Herman, Annie en Klaas poseren op deze foto’s uit 1919.

‘Onderstaande foto is in 1919 gemaakt door Willem de Vries, destijds hoofd van de openbare lagere school in Linde. We zien drie kinderen, in leeftijd variërend van 3 tot 8 jaar. Het hele plaatje ademt de sfeer van vroeger, de kleren en klompjes van de kinderen het meest. Ze zijn kennelijk even in hun spel gestoord door de fotograaf. Onbevangen poseren Herman de Vries en zijn zusje Annie voor de lens van het fototoestel van hun vader. Het jongetje achteraan, vrijwel zeker Klaas Kleine, hij woonde in de buurt, kijkt bedenkelijk, de situatie is hem zo te zien minder vertrouwd. De foto is gemaakt in Linde bij de school. Het hek op de achtergrond sluit het schoolplein en de tuin van de hoofdenwoning af van de straat, de huidige Linderweg. De twee jongetjes waren waarschijnlijk bezig met “paardje mennen”, een kinderspel dat tot ongeveer 60 jaar geleden veel werd gespeeld. Toen de boeren overstapten van het paard op de tractor, raakte bij kinderen paardje mennen uit de gratie. Maar in 1919 waren er nog geen tractoren, was het paard nog heer en meester. De kinderen op de foto spelen op straat. Dat kon toen nog. In 1919 had nog niemand in Zuidwolde een auto, wel reden er inmiddels tien mannen op een motor. Burgemeester Tonckens had een Eijsink en dr. Frederikse een Indian. Een jaar later stapten deze twee heren over op een personenauto. Ook reed er vanaf 1920 dagelijks behalve op zondag een vrachtauto over de weg om melkbussen bij boeren op te halen. Maar druk op de weg was het niet. Het was in die tijd buiten trouwens veel stiller dan nu, een pruttelende motor hoorde je al van ver aankomen. Er kon toen dus nog op straat worden gespeeld.

De kinderen op de foto lopen op klompen, ook Annie. Bijna uitdagend, het ene voetje vooruit, het andere dwars, poseert zij voor de fotograaf. Vrijwel iedereen liep toen nog op klompen. Er waren in 1919 in de gemeente Zuidwolde nog 10 zelfstandige klompenmakers, nu vrijwel nergens meer, misschien nog in Staphorst. Maar laten we ons bij het bekijken van deze foto niet geheel verliezen in zoeken naar verschillen, want eigenlijk zijn Herman, Annie en Klaas gelet op hun gelaatsuitdrukkingen, hun houding, en hun wijze van poseren kinderen van nu. Dat geldt ook voor het meisje op de tweede foto. We zien haar zitten in de berm van de Linderweg, ongeveer op de plaats waar nu de boerderijen Linderweg 4 en Linderweg 5 staan. Het meisje is Annie de Vries, ongeveer drie jaar later, dus omstreeks 1922. Ze heeft haar poppenwagen met pop bij zich. Wat een knuffel is voor een kind van nu, was vrijwel zeker de pop voor Annie. Wat is er, dit meisje op de foto bekijkend, in 100 jaar in feite veranderd? Misschien wat kleinigheden. Gelukkig maar. Als we haar vader, Willem de Vries, destijds zouden hebben gevraagd wat zijn dochter Annie van hem was, dan laat zijn antwoord zich raden: ”Ze is mijn schat”.’