Luisteren naar elkaars levensverhaal

De Wijk - In de Wijk wordt in oktober gestart met een nieuwe vertelgroep Levensverhalen/levenservaringen. Afgelopen jaar is ervaring opgedaan met een eerste vertelgroep. De deelnemers hebben de vertelgroep als heel positief ervaren. Mensen vonden het fijn om te vertellen en er werd aandachtig geluisterd.

Aan de vertelgroep kan worden deelgenomen door mannen en vrouwen van alle leeftijden, wonende in deze regio of daarbuiten. Mensen die het leuk vinden om verhalen over hun leven met elkaar te delen. Persoonlijke verhalen, zoals: in wat voor gezin ben je geboren, waar ben je opgegroeid, hoe was je schooltijd, wat heb je na je schooltijd gedaan, ben je getrouwd, heb je kinderen?

Voor de vertelgroep wordt uitgegaan van totaal zeven bijeenkomsten op de volgende vrijdagen: 5 (introductiebijeenkomst), 12 en 19 oktober; 2, 9, 16, 30 november en 7 december van 10.00 tot 12.00 uur.

De vertelgroep wordt geleid door Cora Hoorn en Gonda Lier. De kosten bedragen € 35,-, inclusief koffie en thee. Voor wie het leuk lijkt om mee te doen, wordt op 5 oktober een introductiebijeenkomst gehouden, waarin nader wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is. Daarna kan alsnog beslist worden over deelname. Aanmelding voor de introductiebijeenkomst kan door een mailtje te sturen naar Cora Hoorn, corahoorn@gmail.com of Gonda Lier, gondalier@gmail.com.

Na aanmelding wordt, afhankelijk van het aantal mensen, doorgegeven waar de bijeenkomst wordt gehouden. De vertelgroep wordt geleid door Cora Hoorn en Gonda Lier.