De Wolden steunt tien nieuwe projecten

Tien nieuwe projecten krijgen subsidie vanuit de subsidieregeling ’Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018’. Gezamenlijk ontvangen ze 3.14.376 euro. Met initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.

Burgemeester de Groot is blij met de nieuwe projecten. ‘Het is weer een bevestiging van het succes van de formule: en van de betrokkenheid van de inwoners van De Wolden’, aldus burgemeester Roger de Groot.

Er is volgens hem ook een keerzijde. ‘Het einde van het budget is nu wel in zicht. De afgelopen jaren is het budget van Initiatiefrijk De Wolden extra aangevuld door de gemeenteraad en vanuit het project Vitaal Platteland door de Provincie Drenthe. Voor het laatste kwartaal van 2018 is desondanks nog maar een klein bedrag over.’

Dat betekent dat waarschijnlijk niet alle nieuwe aanvragen van ronde 4-2018 in het budget passen. De gemeente kiest dan voor projecten die het meeste invloed hebben op het sociaal domein en op de leefbaarheid, sociale infrastructuur en sociale vitaliteit van een dorp of gemeente.

Het college van De Wolden rekent erop dat Initiatiefrijk in 2019 wordt doorgezet.

Zelf aan de slag?

Een aanvraag kan ingediend worden via www.dewolden.nl/initiatiefrijk. Wie vragen heeft of een schriftelijk aanvraagformulier wil ontvangen kan bellen met 14 0528 of mailen naar gemeente@dewolden.nl.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

Dit zijn de projecten

Inwoners van De Wolden zijn niet bang om ook grote projecten aan te pakken. Zo gaat de Vereniging voor Toeristisch Recreatief Belang Ruinen er voor zorgen dat het wandelknooppuntennetwerk in de gemeente compleet wordt gemaakt door middel van knooppunten in en rondom Ruinerwold, Echten en Ruinen.

Het eerste weekend van juli 2019 vindt in Echten een Trekkerbehendigheidswedstrijd plaats. Een spektakel met trekkers waarvan de bestuurder allerlei moeilijke opdrachten moet volbrengen. En voor de jongere bestuurders zijn er onder andere een traptrekkerwedstrijd, knuffelweides en een springkussen.

Derde voorbeeld is het symposium ‘sterke vrouwen’ op 26 januari 2019, dat wordt georganiseerd door Het netwerk Land van De Reest (afdeling van Vrouwen van Nu). Het symposium gaat over het vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheden van vrouwen. Er vinden verschillende activiteiten en workshops plaats.

Belangenvereniging Koekangerveld e.o. krijgt subsidie voor het verlengen van het fietspad Veldpad. Door verlenging sluit het fietspad aan op het Woldenpad en kunnen de drukke Bosweg en Koekangerveldweg worden gemeden. De aanvraag voor de aanlegvergunning wordt momenteel voorbereid.

Naast het verlengen van het fietspad heeft de belangenvereniging een initiatief ingediend om een kunstwerk te plaatsen op de hoek van Ruinerweg en de Meester J. de Blieckweg.

Stichting De Es in Echten organiseerde Kunst op de Deel begin september met artiesten uit de omgeving en een tentoonstelling van antieke kaarten.

De bewoners aan het dubbellint van Ruinerwold willen meer aandacht hiervoor. Het dubbellint betreft Haakswold-Boerpad en Dr. Larijweg-Wolddijk. De bewoners hebben hiervoor een eigen visie en inspiratiedocument gemaakt om de aanwonenden bewust te maken van het unieke van het dubbellint en tips en adviezen om rekening hiermee te houden met verbouwingen of aanleg van de tuin.

VV Ruinen gaat gezamenlijk met andere gebruikers van sportpark De Baete de accommodatie opknappen.

Stichting Dorpshuis Veeningen renoveert de oude kleedkamers en toiletruimte van het dorpshuis.

Ook Stichting Museum De Wemme gaat verbouwen. Het museum is momenteel niet goed toegankelijk voor mensen met een (fysieke) beperking en daar wil de Stichting verandering in brengen.