Brede School team De Wolden is actief na schooltijd

De Wolden - Het Brede school team is een samenwerkingsverband van alle basisscholen in De Wolden en een groot aantal organisaties. Binnen De Wolden werken onder andere de volgende partijen samen: onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, cultuur, muziekschool, sport, bibliotheek, welzijn en gemeente. Het Brede school team spant zich in voor de ontwikkeling van de basisschoolkinderen. Aansluitend hierop worden er naschoolse activiteiten georganiseerd en/of gepromoot op het gebied van onder andere sport, spel, vrije tijd en cultuur.

De website www.actiefnaschooltijd.nl is dé verzamelplek voor alle naschoolse activiteiten in de buurt. Ter promotie van de site zijn er nieuwe banners ontwikkeld. Deze banners zijn te zien op diverse plekken in de gemeente.

Op de site: www.actiefnaschooltijd.nl staan weer leuke activiteiten gepland voor alle basisschoolkinderen in De Wolden. Meld je aan op de website en je kunt deelnemen aan allerlei verschillende activiteiten. Ook aanbieders van naschoolse activiteiten kunnen zich gratis via de site aanmelden om hun activiteit te promoten.