ZZWD breidt opleiden in de zorg verder uit

In september zijn in totaal vijftig leerlingen/stagiaires gestart bij Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe met een opleiding in de zorg. Daarmee is het aantal opnieuw toegenomen. ZZWD speelt hiermee in op de arbeidsmarktproblematiek in de zorg.

In januari van dit jaar sloot ZZWD zich aan bij het Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) waarbij onder meer de focus ligt op het opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst en het vergroten van het aantal leer- en stageplekken.

Het actieplan, waarin het aanpakken van de tekorten centraal staat, wordt gecoördineerd door Zorgplein Noord, het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland. Samen met werkgevers, onderwijs, overheid en andere relevante partners wordt gewerkt aan een leefbaar en toekomstbestendig Noord-Nederland.

Willem van den Berg

De groep met leerlingen en stagiaires is nu dusdanig groot dat ZZWD de capaciteit van de begeleiding ook heeft uitgebreid met het aanstellen van Willem van den Berg als praktijkopleider in opleiding. Samen met de huidige praktijkopleider Jolanda Trompetter en de 51 interne studentencoaches begeleiden zij de enthousiaste groep leerlingen en stagiaires van verschillende opleidingsniveaus. Willem heeft net als Jolanda een zorgachtergrond en werkt daarnaast nog een aantal uren per week als woonbegeleider bij ZZWD.

ZZWD leidt continu eveneens intern medewerkers op en faciliteert hen bij de verdere ontwikkeling in de eigen functie, bijvoorbeeld middels e-learning en vaktechnische lessen over diverse onderwerpen. Medewerkers krijgen binnen de organisatie ook de kans om door te groeien, zo volgen nu een aantal verzorgenden IG de opleiding tot verpleegkundige.

Vorige week werden de studenten uitgenodigd, in verband met werkzaamheden konden ze niet allemaal aanwezig zijn. De aanwezigen werden welkom geheten en succes toegewenst door Gerard Schoep (directeur) en de groepsleiders, Jolanda Trompetter en Willem van den Berg. ‘Het is uniek dat er zoveel deelnemers zijn, van jong tot oud, daar zijn we erg blij mee,’ was één van de uitspraken van de heer Schoep.

Stageplek

Alle studenten hebben inmiddels een stageplek, verdeeld over de drie locaties, Dwingeloo, Diever en Ruinen.

ZZWD leidt al jarenlang studenten op, op allerlei niveau, in de zorg, voor welzijnswerk, voor de facilitaire en voedingsdiensten en op administratief gebied en is hiervoor erkend als leerbedrijf door de adviseur van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs (SBB). Het komt geregeld voor dat studenten vanuit hun stage als weekend- en vakantiemedewerker worden ingezet en zo ervaring op kunnen doen.