Zuidwest-Drenthe is elf imkers rijker

Pesse - De cursisten van de basiscursus bijenhouden Beilen en Pesse hebben weer examen gedaan, van de vijftien kandidaten zijn er elf meteen geslaagd terwijl er één kandidaat herexamen gaat doen tegelijk met drie kandidaten die wegens werk in het buitenlang niet aanwezig konden zijn.

De basiscursussen in Drenthe worden georganiseerd door groep Drenthe waarin de negen Drentse Bijenhoudersverenigingen nauw samenwerken, onder auspiciën van de Onderwjscommissie van de de Nederlandse Bijenhoudersvereniging in Wageningen. De opleiding is erop gericht dat cursisten na afloop van de cursus in staat zijn zelf een bijenvolk te kunnen verzorgen.

Het programma bestaat uit zes avonden theorie en negen dagdelen praktijk waarin de cursisten in drietallen onder begeleiding een bijenvolk leren verzorgen. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen waarbij tachtig procent van de vragen goed moet zijn terwijl verder de praktijk is beoordeeld. Na de opleiding is er een breed scala van vervolgopleidingen als cursussen voor gevorderden, koninginnenteelt, cursussen bijenproducten en cursus honingkeurmeester.

In Drenthe zijn dit jaar op drie plaatsen cursussen gegeven, te weten in Beilen/Pesse, Oosterhesselen en Zuidlaren. De cursussen voor 2019 stromen al weer aardig vol en de organisatie is alweer druk bezig met de planning en indeling van de cursussen.