‘We vergeten je niet’. Dat drukt de gedachtenisdienst uit

Zuidwolde - In de Zuidwoldiger Ontmoetingskerk wordt ieder jaar op de zondag rond 1 november een gedachtenisdienst gevierd. Dit jaar is deze dienst op zondag 4 november.

Op de keerpunten van het leven zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden zoeken mensen naar symbolen die uitdrukking geven aan wat hen ten diepste raakt en wat zo moeilijk in woorden is uit te drukken. Het is een eeuwenoud gebruik dat omstreeks één november mensen de graven van gestorvenen bezoeken, en bloemen leggen. ‘We vergeten je niet, je blijft dicht bij ons in ons hart’ wordt daarmee tot uitdrukking gebracht. In de gedachtenisdienst worden de namen genoemd en herdacht van hen die in het afgelopen jaar vanuit de Ontmoetingskerk zijn begraven of gecremeerd en er worden kaarsen aangestoken.

Lichtje

Samen gedenken kan een mens troost geven. De Ontmoetingskerk wil dan ook graag iedereen, ook mensen die niet met een kerk verbonden zijn, de gelegenheid bieden een lichtje te ontsteken voor een overledene die hem of haar lief is. Iedereen is uitgenodigd om met elkaar in deze gedachtenisdienst de overledene(n) te gedenken.

De samenkomst op zondag 4 november begint om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 149. Na afloop wordt een kopje koffie aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Meer informatie: ds. B. Gras, Zuideresweg 24 B, (0528) 854488, dominee.gras@gmail.com.