Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep kan aan de slag

Assen - Gedeputeerde Henk Jumelet heeft de leden van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) Oude Diep op maandag 29 oktober officieel geïnstalleerd. De commissie adviseert het provinciebestuur over uitvoering van de plannen voor het gebied Oude Diep. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische ondernemers en de omgeving.

Brede kijk op het Oude Diep

In de commissie zijn de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord vertegenwoordigd. De commissie wordt begeleid door de provincie Drenthe en Prolander. Met alle betrokkenen wordt de komende jaren (tot 2027) samengewerkt aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap van het Mantingerzand, het Mantingerbos en het beekdal Oude Diep. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van extra waterberging een belangrijke rol. Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Natuurontwikkeling en verbetering van de landbouwstructuur gaat in dit gebied hand in hand. We houden rekening met de wensen van bewoners. De mogelijkheden om het gebied voor recreanten aantrekkelijk te maken en te houden worden verkend. Het uitgangspunt voor het programma ‘Brede Kijk op het Oude Diep’ is de balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.’