Filosoferen tijden het filosofisch symposium in de Ontmoetingskerk

Zuidwolde - Tijdens het filosofisch symposium op 24 november in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde wordt er gefilosofeerd over de vraag: Waarom zijn Nederlanders onzeker en bezorgd? Toenemende globalisering en bijbehorende migratiestromen leiden bij veel mensen tot een gevoel van ontheemd zijn en onveiligheid, een voedingsbodem voor nationalisme en populisme. Bestaat er nog iets als een Nederlandse identiteit? Wat is normaal in ons land?

Op deze vragen heeft het filosofisch samenwerkingsverband ‘Ethos’, onder leiding van de VU-hoogleraar professor Gabriel van den Brink, een antwoord proberen te vinden. Die zoektocht is beschreven in het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?’ (uitgeverij Boom; 2018).

Professor van den Brink komt het boek toelichten en gaat graag met bezoekers in gesprek op 24 november om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde. Voor nadere informatie: Jaap Thijs, (0528) 391533.