Filosofisch symposium in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde

Zuidwolde - Waarom zijn Nederlanders onzeker en bezorgd? Toenemende globalisering en bijbehorende migratiestromen leiden bij veel mensen tot een gevoel van ontheemd zijn en onveiligheid, een voedingsbodem voor nationalisme en populisme. Professor van den Brink gaat graag met bezoekers in gesprek op 24 november om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde.

Bestaat er nog iets als een Nederlandse identiteit? Wat is normaal in ons land? Op deze vragen heeft het filosofisch samenwerkingsverband ‘Ethos’, onder leiding van de VU-hoogleraar Professor Gabriel van den Brink, een antwoord proberen te vinden.

Die zoektocht is beschreven in het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?’(uitgeverij Boom; 2018). De conclusie is dat er wel degelijk iets is dat als het Nederlands “eigene” kan worden beschouwd en dat we dat naar nieuwkomers toe maar beter duidelijk kunnen uitspreken. Ondanks ons imago van een open tolerante samenleving bestaan er in ons land immers talrijke onuitgesproken regels en verwachtingspatronen. Van den Brink concludeert, dat de oorsprong daarvan ligt in onze achtergrond als een polder bouwend volk, dat eendrachtig strijdt tegen het dreigende water.

Reflectie

Onze geschiedenis heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Reflectie daarop kan ons zicht geven op hoe we de toekomst vorm kunnen geven. En dat zou Nederland kunnen helpen een rol te spelen in de omgang met globalisering, ook internationaal. Een belangrijk boek in deze tijd van fragmentatie en polarisatie van onze samenleving.

Dit is het zesde symposium van de Filosofiegroep Zuidwolde. Eerdere inleiders waren onder andere Prof. Paul van Tongeren, Paul Scheffer, Tinneke Beeckman, Ad Verbrugge en Eginhard Meijering. Voor nadere informatie: Jaap Thijs, (0528) 391533.