Wethouder Jan ten Kate neemt na 17 jaar afscheid bij gemeente De Wolden

Zuidwolde - Wethouder Jan ten Kate (Gemeentebelangen) heeft vanavond, tijdens de raadsbijeenkomst aangekondigd dat hij per 18 december 2018 een nieuwe functie aanvaard en daarom per die datum zijn taken voor gemeente De Wolden neerlegt.

Op 18 december 2018 wordt Jan ten Kate geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Hardenberg.

17 jaar

Jan ten Kate is bijna zeventien jaar actief geweest in de politiek in De Wolden. In 2002 begon hij zijn politieke carrière als raadslid voor Gemeentebelangen, in 2006 werd hij fractievoorzitter. Sinds 2010 is hij wethouder. Tijdens zijn wethouderschap had hij een diverse portefeuille. Waaronder de programma’s Duurzaam leven in De Wolden en De Wolden Onderneemt. Binnen deze programma’s is wethouder Jan ten Kate onder andere verantwoordelijk voor projecten zoals de Energietransitie, Vitale Vakantieparken, Centrumplannen, de Omgevingswet, de woningbouwopgave en Glasvezel De Wolden.

Wethouder Jan ten Kate: ‘De afgelopen jaren kenmerken zich door de goede samenwerking; binnen het college, met de raad en de organisatie en vooral ook met inwoners en ondernemers. Ik kijk positief terug op mijn tijd bij gemeente De Wolden en nu is het moment daar voor een nieuwe uitdaging.’

Erg jammer

Ronald Brouwer namens Gemeentebelangen: ‘Jan ten Kate en Gemeentebelangen zijn bijna synoniemen met elkaar. Wij vinden het erg jammer dat hij weg gaat, maar gunnen hem deze nieuwe uitdaging. Als fractie hebben wij het vertrouwen, niet om Jan ten Kate te vervangen, want hij is onvervangbaar, dat wij binnen onze partij genoeg talent hebben om deze functie te vervullen.’

Burgemeester Roger de Groot, namens college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, betreurt zijn vertrek en zegt: ‘Met het vertrek van Jan ten Kate verliest De Wolden een betrokken, enthousiaste en ambitieuze wethouder. We respecteren zijn beslissing en wensen hem het beste in gemeente Hardenberg.’

Er is in de week voor 18 december nog gelegenheid tot afscheid nemen, berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie hem opvolgt.