Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2019 van start

Assen - Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er zijn drie prijzen beschikbaar van 1000, 1500 en 3000 euro. Deze zijn bedoeld voor dorpen die actief de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp bevorderen.

Bij de vorige editie, in 2017, dongen 28 dorpen vanuit het hele land mee. Daar zaten maar liefst 4 Drentse dorpen bij. Witteveen kwam in de finale als landelijke winnaar uit de bus. Aanmelden voor deelname kan via BOKD. Daar is op de site www.bokd.nl het aanmeldingsformulier beschikbaar.

Driekoppige jury

Op 5 februari sluit de termijn voor aanmelding. Dan buigt een driekoppige jury, bestaande uit vertegenwoordiging van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK); Onderwijs en een initiatief ondersteunende organisatie zich over de inzendingen. De samenstelling van de jury maken we in december bekend. Bij de criteria die de jury hanteert, ligt deze keer extra nadruk op het aspect duurzaamheid.

Dinsdag 19 maart maakt de jury bekend welke dorpen naar de finale gaan. De uitreiking van de prijs is op 25 mei in het Drentse dorp Witteveen, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

Dorpvernieuwingsprijs

De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap. In overleg met de winnaar en gemeente, wordt gekeken naar deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo creëert de prijs een nationaal en internationaal platform waar initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld.