PvdA Drenthe bezorgd over bodemdaling

Drenthe - Uit nieuw onderzoek blijkt dat de bodemdaling in Nederland harder gaat dan verwacht. Ook Drenthe krijgt hier mee te maken. De bodemdaling wordt nog eens versterkt door de warme zomers en door de winning van gas in onze provincie, waar de minister van EZK onlangs toestemming voor gaf. De PvdA-Statenfractie stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) heeft dinsdag 20 november nieuwe bodemdalingskaarten van Nederland gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de bodemdaling aanzienlijk sneller gaat dan verwacht. Vooral in veen- en kleigebieden speelt het probleem, waarbij in Drenthe de omgeving Emmen, de regio Nieuwlande en het gebied rond Wilhelminaoord de komende tijd de sterkste bodemdaling kennen. De versnelde bodemverzakking wordt onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen.

Droogte

Afgelopen zomer was de droogte extreem. Om oogsten (gedeeltelijk) te redden, is er onder andere gebruik gemaakt van grondwater om gewassen te beregenen. Hier is veel gebruik van gemaakt, waardoor er meer dan andere jaren oppervlaktewater en grondwater is gebruikt. De langdurige effecten op het grondwaterpeil zijn onduidelijk. Ook de delfstoffenwinning speelt een rol. Afgelopen week werd bekend dat de minister toestemming heeft gegeven voor verhoogde gaswinning in met name de kop van Drenthe. Ook dit zal, los van andere ongewenste effecten, effect hebben op de bodem. Kortom, veel onduidelijkheden voor onze inwoners en daar is de PvdA Drenthe bezorgd over. In de vragen aan GS vraagt de Statenfractie om opheldering over de effecten en risico’s van bodemdaling en of zij daar ook het ministerie van EZK (voor wat betreft de gaswinning) nogmaals op wil wijzen.