Gouden speld voor imker Jan Vos

De Wijk - In de recentelijk gehouden jaarvergadering van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) afdeling de Wijk e.o. was sprake van een bijzonder feestelijk moment. Imker Jan Vos is dit jaar precies 40 jaar lid van de vereniging en maar liefst 39 jaar bestuurslid.

Volgens voorzitter Theo Hulshof een betrokken man bij wat er in de natuur in het algemeen gebeurt en in het bijzonder bij wat er in de bijenteelt aan de orde is. Hij weet van de kwetsbaarheid van de bijen in deze tijd. Ook heeft Jan Vos geprobeerd een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een balans tussen economische vooruitgang en het leven van de bijen. Hij is een man met een duidelijke mening en hij laat zich alleen overtuigen met goede argumenten.

Namens de vereniging in de Wijk heeft Jan Vos ook zitting in het bestuur van de NBV afdeling Drenthe. Hij ontving uit handen van voorzitter Theo Hulshof de gouden erespeld van het landelijk bestuur van de NBV in Wageningen.