Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft 7 miljoen euro minder uit door corona en droogte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft vorig jaar bijna 7 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door corona en de droge zomer.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op DVHN.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op DVHN.nl