Gemeenteraad spreekt over toekomstgerichte landbouw

Zuidwolde - De gemeenteraad van De Wolden houdt donderdagavond 21 januari een digitale dialoogbijeenkomst over toekomstgerichte landbouw, aanvang 19.30 uur. De avond staat vooral in het teken van de uitkomsten van de enquête.

De gemeenteraad wil met inwoners, betrokkenen en ondernemers in gesprek over de vraag hoe de toekomstige landbouw van De Wolden eruit moet komen te zien. Moeten de boeren meer op kleine schaal op biologische wijze ons lokaal van voedsel voorzien of hebben de agrariërs al voldoende aandacht voor verduurzaming en moeten consumenten meer bereid zijn om voor die producten een hogere prijs te betalen? Over deze en andere vragen is door een werkgroep vanuit de raad in december 2020 een enquête uitgezet. Hierop zijn bijna 500 reacties binnen gekomen. Tijdens de dialoogavond worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt en over gediscussieerd.

Aantal deskundigen

De avond staat onder leiding van Andries Ophof. Meerdere deskundigen en betrokkenen vanuit verschillende kanten van de landbouwsector worden gevraagd naar hun visie op de productie en consumptie van de landbouw. Dat zijn Johan Moes, lid van het Drents parlement; Joop Verburg, voorzitter bestuur van de Natuurvereniging Zuidwolde; Rudi Hooch Antink, lid algemeen bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta; Iris Bouwers, lobbyist voor de LTO in Brussel; Rudy Rabbinge, Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen; Johan Laarman, Vershuus - Boerderijwinkel in Ruinen; Sietze Koetsier, eigenaar Coop in Ruinerwold. Inwoners, belanghebbenden en alle andere geïnteresseerden kunnen digitaal in gesprek gaan met de deskundigen.

Naast de sprekers is er in het online programma plek voor maximaal 100 op de ‘digitale publieke tribune’. Via de chatfunctie is het mogelijk om tijdens de avond te reageren op een van de sprekers. Als het maximumaantal van 100 is bereikt, dan kunnen mensen de dialoogbijeenkomst volgen via de livestream of via de kanalen DNO media. Wie toch via de digitale publieke tribune wil reageren tijdens de bijeenkomst, dient zich uiterlijk 24 uur van tevoren aan te melden door te mailen naar griffier@dewolden.nl.

3DeWolden

De dialoogbijeenkomst maakt deel uit van 3DeWolden. Dit is een werkwijze van de gemeenteraad, om meer en beter in gesprek gaat met de inwoners en andere belanghebbenden, voordat er besluiten worden genomen. In verband met de geldende coronaregels is het niet mogelijk om een dialoogavond fysiek te organiseren. De reden dat er is gezocht naar een digitale vorm om een dialoogavond mogelijk te maken.