De Wolden koopt steeds MKB-vriendelijker in

Zuidwolde - Een jaar nadat de gemeenten De Wolden en Hoogeveen en de samenwerkingsorganisatie (SWO) nadrukkelijker bezig zijn gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, zijn de eerste positieve resultaten hiervan zichtbaar.

„Een van de onderdelen van Maatschappelijk verantwoord inkopen is MKB-vriendelijk inkopen. Ook op die manier dragen we bij aan een duurzame samenleving. Daarnaast is circulariteit een thema. De Wolden en Hoogeveen kopen samen voor 90 miljoen euro in. Dat is een behoorlijk bedrag waarmee we samen het verschil kunnen maken”, zet wethouder Gerrie Hempen uiteen.

Alternatief

Er zijn volgens Hempen al verschillende contracten gesloten. Het meest recente voorbeeld van duurzaamheid en lokaal ondernemerschap betreft de net gesloten overeenkomst voor de levering van brandstoffen met Fieten Olie BV uit Hollandscheveld. Naast een klein deel fossiele benzine (E10) wordt met het nieuwe contract de duurzame brandstof HVO100 ingekocht als vervanger van fossiele diesel. Dit is een nagenoeg CO2-neutraal alternatief voor ‘gewone’ diesel.

Deze vervanger voor diesel wordt gemaakt van hoofdzakelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal, zoals afgewerkte plantaardige oliën en dierlijke vetten. Deze brandstof is volgens de wethouder dus niet alleen een vergroening van de brandstof, maar er is ook een lokale ondernemer die dit levert. „Een mooi voorbeeld van hoe de inkoop bij lokale ondernemers steeds beter gaat, en dat was precies het doel. MVI heeft concreet effect op de leefbaarheid, werkgelegenheid en de bedrijfsvoering van beide gemeenten en de samenwerkingsorganisatie zelf én natuurlijk in het algemeen draagt het bij aan een groenere, duurzamere wereld.”

CO2-neutrale gemeente

De gemeente De Wolden heeft de ambitie om in 2040 een CO2-neutrale gemeente te zijn. In 2050 wil de gemeente ook nog eens klimaatrobuust zijn. Het inkopen van de groene diesel helpt bij het realiseren van deze duurzaamheidsambities. De nieuwe brandstof levert een CO2-reductie op van maar liefst 89% en een veel lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, NOx, roet en zwavel. Dit is een belangrijke bijdrage aan de totale CO2-footprint. Op deze manier wordt de ambitie volgens de gemeenten De Wolden en Hoogeveen steeds meer werkelijkheid.