De Wolden zoekt een nieuw Raspaard

Zuidwolde – De gemeente De Wolden is op zoek naar kandidaten voor de titel Raspaard. Het gaat nu om de titel over het jaar 2020 en de prijs wordt begin van het nieuwe jaar uitgereikt. Er wordt dus ene opvolger gezocht van de dames van het Internationaal eetcafé, die vorig jaar wonnen.

In januari 2021 wordt bekend welk initiatief met de titel ‘Raspaard 2020’ naar huis gaat. Het gaat er om welk initiatief een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Inwoners kunnen initiatieven uit de gemeente benoemen en het college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de winnaar.

Participatie

„Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties. In veel gevallen vergroot dit het begrip en betrokkenheid bij een plan of beleid. Het komt de kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. Interactie en participatie tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor een belangrijke toegevoegde waarde”, laat de gemeente weten.

De gemeente is blij met inwoners die initiatief tonen. „Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de gemeente participeert in plannen van de inwoners, dan dragen we samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent. Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeentelijke organisatie: samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En daar zijn we trots op.”

Door jaarlijks één van de vele initiatieven van de inwoners uit te roepen tot Raspaard De Wolden, wil de gemeente laten zien dat ze trots zijn en respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven presteren.