Startsein voor herbouw van Barak Linde is gegeven

Zuidwolde – De viering van 76 jaar bevrijding wordt komend jaar hoogstwaarschijnlijk opgeluisterd met de opening van de herbouwde Barak Linde naar museum De Wemme in Zuidwolde. Woensdagmiddag ging de eerste schop de grond en werd een gebakje gegeten op deze nieuwe mijlpaal.

De plannen waren om de barak al in april van dit jaar verplaatst te hebben, maar dat bleek een brug te ver. Niet alleen gooide corona roet in het eten, ook de vergunningverlening kostte meer tijd dan gehoopt. Maar wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Nadat de oude barak op de vorige locatie aan de Ommerweg net voor de zomervakantie afgebroken werd, ligt alles bij De Wemme opgestapeld, keurig als een bouwpakket, in afwachting van enige activiteit.

De actie komt er nu, want ruim 40 studenten van het Alfa College en Terra MBO bekommeren zich de komende maanden om de barak. Van dinsdag tot en met donderdag krijgen de studenten deze prachtige praktijkopdracht voor de kiezen. „De firma Zuidema gaat eerst de grond uitgraven, bouwbedrijf Van Egten stelt materiaal ter beschikking voor de bouw en als alles goed gaat, staat de barak voor het eind van het jaar weer overeind, compleet met het dak erop", laat projectleider Adriaan Baas van het Alfa College weten.

Fundering

Hij legt uit dat voor iedere klus weer andere studenten ingezet worden: voor het uitzetten van de bouwomvang, het aanbrengen van de fundering, het afbouwen en daarna de inrichting van de barak en het ontwerpen van een omgevingsplan. Inrichten doen studenten van Alfa in Groningen en ze zijn nu al naarstig op zoek naar spullen die met de oorlogsperiode te maken hebben. Dat blijkt een lastige klus te zijn. Het omgevingsplan wordt bedacht door studenten van Terra uit Meppel opgesteld. De andere harde werkers komen van het Alfa College uit Hoogeveen en Hardenberg.

Dan is er ook nog SMARTcirculair, een ontwerpwedstrijd voor studenten waarvoor dit Zuidwoldiger project ook in de race is. „Het is de bedoeling dat we zo circulair mogelijk bezig gaan hier, zo komt er bijvoorbeeld een speciaal filtersysteem voor het water", laat Adriaan Baas weten.

Burgemeester Roger de Groot hanteerde samen met mede-initiatiefnemer Henk Dekker en Alco Otten van het Alfa College de eerste symbolische schop. De Groot was blij met de samenwerking met de scholen en de bijdragen die kwamen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Initiatiefrijk De Wolden. „Ik denk dat de bijdrages het waard zijn. En deze grond is van de gemeente, samen met De Wemme knopen we nu dingen aan elkaar." De eerste burger wees woensdag ook pop de naastgelegen permacultuurtuin. „Die kan mooi in het programma worden meegenomen en heeft zo een meerwaarde. Zo kun je mooie verbanden leggen tussen het verleden en het heden."

Peter Nefkens