Verkeerswarboel De Wolden moet opgelost worden

Zuidwolde – Op gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom waar dat kan, blijft een maximum snelheid van 80 kilometer per uur gelden. De gemeente kiest voor 80 waar het kan en 60 waar het moet. Daarvoor moeten sommige wegen wel anders ingericht worden. Voor welke wegen dat gaat gelden, is nog niet besloten.

„Dat hangt af van de specifieke situatie en werken we uit in het uitvoeringsprogramma", laat de gemeente weten in het nieuwe GVVP. In het voortraject naar dit nieuwe GVVP toe, waar de burgers en de politiek uitgebreid de kans hebben gekregen om inbreng te geven, was nogal wat kritiek op het feit dat er in De Wolden een wirwar aan maximum snelheden geldt. Voor weggebruikers is er soms geen touw meer aan vast te knopen, was de algemene teneur. Daar wil de gemeente nu wat aan doen.

Richtlijnen

In De Wolden hebben enkele wegen een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, terwijl deze zijn ingericht als een 60-weg, vooral gelet op de belijning en breedte van de weg. „Dit gaat in tegen de richtlijnen die zijn gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig. Hierdoor rijden automobilisten harder dan verantwoord is gezien het wegontwerp, of raken ze verward over de maximumsnelheid door de vele snelheidswisselingen buiten de bebouwde kom", wordt geconcludeerd in het GVVP. Op de 80-wegen gebeuren in De Wolden redelijk wat ongelukken. „Vanuit verkeersveiligheid is het dus belangrijk om de maximumsnelheid af te stemmen op het wegontwerp."

Met deze aanpak moet het aantal locaties met een verandering van de maximumsnelheid worden verminderd, waardoor de verwarring over de maximumsnelheid onder weggebruikers afneemt. Ook wordt gewezen op een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof.

Aanpassingen

Voor de komende jaren is in ieder geval een bedrag van 650.000 euro beschikbaar voor dit Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Daarvan is een ton bestemd voor aanpassing van de kruising Steenbergeresweg in Zuidwolde, terwijl 140.000 euro gevraagd wordt voor verkeersveiliger maken van de weg tussen Zuidwolde en Veeningen. Het gaat om aanpassen van kruispunten en bebording.

Ook bij speel- en ijsboerderij De Drentse Koe aan de Wolddijk in Ruinerwold staan maatregelen gepland, die 35.000 euro kosten. Om de parkeerproblemen bij de begraafplaats bij Blijdenstein in Ruinerwold het hoofd te bieden, wordt 50.000 euro opgevoerd. Het geld is bestemd voor pareerplaatsen, een voetpad en bebording.

Ook in Zuidwolde moeten voetpaden met een totale lengte van 1 kilometer langs wegen aangepakt worden, zoals de Steenbergerweg naar de Boslaan en langs de Oosterweg richting zwembad en bedrijfsterrein. Hier is 50 mille voor geraamd. Voor drie andere straten waar de verkeersveiligheid ter discussie staat – Tonckensstraat in Zuidwolde - Dijkhuizen in Ruinerwold en Westerstraat in Ruinen – is 30.000 euro geraamd. Het geld is vooral bedoeld voor ene bewustwordingscampagne.