Veel speeltoestellen in De Wolden zijn aan vervanging toe

Zuidwolde – De evaluatie van het speelruimtebeleid in De Wolden zit erop. Een van de eerste conclusies is dat vrijwillige organisaties moeite hebben met het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen.

Wethouder Hilda Mulder kon dinsdag in het digitale persuurtje ook aangeven dat veel speeltoestellen in De Wolden aan vervanging toe zijn. „Het huidige beschikbare budget is niet toereikend om de veiligheid van spelende kinderen te waarborgen", weet Mulder. De uitkomsten van de evaluatie worden in het voorjaar 2020 geanalyseerd. Dit kan leiden tot een wijziging van beleidskeuzes, waarvan de financiële gevolgen in de programmabegroting 2021-2024 worden opgenomen.