Voortbestaan 82-jarige gymnastiekvereniging DOO Ruinen hangt aan zijden draad

Ruinen - Als zich geen nieuwe bestuursleden melden, is de kans aanwezig dat de stekker uit gymnastiekvereniging DOO Ruinen gaat. Het huidige bestuur bestaat uit nog maar 4 leden, waarvan er 3 na jarenlange inzet hebben aangegeven te stoppen. Al bijna 3 jaar wordt getracht opvolgers te vinden, maar met nul resultaat. Destijds waren er zelfs nog 9 bestuursleden.

„We hebben mensen gevraagd, we hebben oproepen geplaatst, maar niemand meldt zich", zegt Monique van de Ven, het enige bestuurslid dat wel aanblijft. „Je hoort minimaal 3 bestuursleden te hebben, als er niks gebeurt, wordt het voortbestaan van DOO ter discussie gesteld." Het is geen loos dreigement, al bestaat de vereniging al 82 jaar en zijn er nog steeds tegen de 100 leden, zowel jonge kinderen als ouderen. „Wij moeten dit signaal nu afgeven, we proberen om de club te laten bestaan."

Opgelost

Het jarenlang smeulende probleem moet wel een keer opgelost worden, want de 3 bestuursleden die stoppen, hebben dat al jaren geleden aangegeven. Nu hebben ze voor zichzelf na al die jaren de knoop doorgehakt. Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het probleem bij de leden neergelegd.

Door Oefening Ontspannen biedt niet alleen de oude vertrouwde gymnastiek voor jonge kinderen, maar ook beweeglessen voor volwassenen. Dan gaat het om bijvoorbeeld aerobic, zumba en bodypump. De terugloop die landelijk valt te bespeuren, gaat ook niet aan Ruinen voorbij. „We zaten altijd dik boven de 100 leden, maar waar vroeger kinderen op gym gingen en daar hun hele schoolperiode bij bleven, gaan ze nu eraf voor zwemles en zijn dan weg", constateert Van de Ven. Toch zijn er nog steeds heel wat groepen actief, zoals 4 volwassenen en 3 bij de jeugd. De volwassenen krijgen al jaren les van Ina Alblas, door de coronacrisis gebeurt dat vanaf deze week bij haar thuis, waar buiten voldoende ruimte is voor de groepslessen. De jeugd gaat deze week beginnen op het sportveld naast sporthal De Marse. Het is het oude korfbalveld waar Tineke Rudolphie de kinderen les geeft. Als zich geen kandidaten voor het bestuur melden, is het straks niet corona dat DOO de das omdoet, maar de eigen achterban.