Wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen het coronavirus

Het coronavirus is nieuw. Hierdoor is nog veel over de ziekte COVID-19 onbekend. Het verschilt per persoon hoe ernstig de ziekte verloopt. Momenteel weten we nog niet goed welke patiënten een risico lopen om ernstig ziek te worden. Het is van groot belang dat we zo snel mogelijk onze kennis over dit virus vergroten.

Hiervoor werken meerdere ziekenhuizen met elkaar samen aan verschillende wetenschappelijk onderzoeken. Ook Treant Zorggroep werkt hieraan mee. Gezamenlijk verzamelen we informatie zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dit bericht is afkomstig van Treant Zorggroep, met ziekenhuislocaties in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen.

Onderzoeken waar Treant Zorggroep aan meewerkt zijn:

  1. CAPACITY-COVID, gericht op patiënten met de diagnose COVID-19 en daarbij ofwel cardiale voorgeschiedenis, ofwel bijkomende cardiale complicaties. Dit project bestaat uit twee internationale samenwerkingen, ISARIC (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium) en CAPACITY (Cardiac Complications In Patients With SARS Corona Virus 2 Registry). Het doel van deze registratie is de zorg voor patiënten met het nieuwe coronavirus te verbeteren.
  2. COVID-model, waarbij men machine learning gebruikt om te kunnen bepalen welke behandeling bij welke patiënt met COVID-19 het beste werkt en te voorspellen hoe het ziekteverloop is bij een geïnfecteerde patiënt. Het doel is beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit nodig zijn.

Voor deze onderzoeken komen de gegevens die ziekenhuizen registreren bij de behandeling van coronapatiënten beschikbaar. Er worden geen extra handelingen of testen uitgevoerd. De onderzoeken worden uitgevoerd door wetenschappelijk personeel en zorgprofessionals die niet direct bij de behandeling van coronapatiënten betrokken zijn.

De benodigde gegevens worden ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat het risico dat die herleid kunnen worden naar specifieke patiënten minimaal is. In deze uitzonderlijke crisissituatie is geen toestemming van patiënt of naasten nodig om de gegevens te gebruiken. Dat is vanwege het belang voor de volksgezondheid, omdat patiënten vaak te ziek zijn om toestemming te verlenen en om de behandelaars, patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten.

Patiënten en hun naasten kunnen indien gewenst bezwaar maken. Dan worden hun gegevens niet gebruikt. Dit heeft geen consequentie voor de verdere medische behandeling. Voor bezwaar kunt u per mail terecht bij: wetenschap@treant.nl.

Meer informatie over de verwerking van patiëntengegevens staat in de privacyverklaring en de folder Wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens.