Waterschap Vechtstromen biedt Drentse ondernemers en zzp'ers uitstel betalen belastingen aan

Ondernemers en zzp’ers in het gebied van waterschap Vechtstromen krijgen op verzoek uitstel voor het betalen van de waterschapsbelastingen.

Dat meldt het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) dat de belastingen van Vechtstromen heft en int.

Een ondernemer of zzp’er kan vragen om standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. Dat geldt ook voor wie de belastingaanslag in termijnen via automatische incasso betaalt. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen.

GBLT wacht tot september 2020 met het versturen van de belastingaanslagen over 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Uitstel van betaling kan tot 31 augustus 2020 via de website van GBLT worden aangevraagd.

Tot het gebied van waterschap Vechtstromen in Drenthe behoren (delen van) de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en De Wolden.