De Wolden: 20.000 euro extra voor bestrijding jeukrups

De Wolden trekt dit jaar 20.000 euro extra uit voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Nesten worden verwijderd en natuurlijke vijanden aangemoedigd.

De gemeente laat de nesten alleen verwijderen op plekken waar veel mensen komen en de kans op overlast het grootst is. Het gaat om scholen, sportaccommodaties, zwembaden, woonzorgcentra en winkelcentra. Op die plekken worden de nesten weggezogen.

Buiten de bebouwde kom en op andere plekken waar minder mensen komen, moeten de natuurlijke vijanden van de rups, zoals mezen, vleermuizen en roofinsecten, de kar trekken. Om ze te lokken en vast te houden, worden nestkasten geplaatst, inheemse struiken geplant en worden bloemen gezaaid.

Ecologisch bermbeheer

Ook het ecologische bermbeheer levert volgens het college een bijdrage aan het rupsenprobleem. Door het maaisel af te voeren, worden bermen schraler en daardoor rijker aan bloemsoorten. Meer biodiversiteit betekent volgens het college meer natuurlijke vijanden van de rups.

Het huidige budget van 30.000 euro is niet meer toereikend voor de bestrijding. Het college doet er nog eens 20.000 euro bij.