Joukje van Roeden-Hoekstra nieuwe griffier De Wolden

Zuidwolde - Joukje van Roeden-Hoekstra is de beoogde nieuwe raadsgriffier van de gemeente De Wolden. Van Roeden-Hoekstra volgt per 1 maart mevrouw drs. Josee Gehrke op. Gehrke is sinds 2002 griffier en gaat met pensioen. „De Wolden is een hele mooie gemeente waar alles goed op orde is, en ik ben heel blij met mijn benoeming”, laat Van Roeden-Hoekstra weten.

Mevrouw Joukje van Roeden-Hoekstra (53 jaar) was ruim drie jaar raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in de gemeente Westerveld. Daar was zij onder andere betrokken bij het opzetten van een nieuw vergadersysteem. Eerder werkte ze vijf jaar lang als griffiemedewerker bij gemeente Almere. Zij heeft de Hbo-opleiding Bestuurskunde en overheidsmanagement met succes gevolgd en in maart 2018 rondde zij de training ‘Meesterschap voor griffier’ af met goed resultaat. Ook naast haar werk heeft Van Roeden- Hoekstra ruime ervaring met het openbaar bestuur: zij was onder andere twaalf jaar actief als gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Opsterland.

Ontzettend blij

Mevrouw Van Roeden-Hoekstra is getrouwd en moeder van twee dochters van 21 en 24 jaar. Van Roeden-Hoekstra: „Toen ik mijn familie vertelde dat ik griffier in De Wolden zou worden, was iedereen meteen ontzettend blij voor me, omdat ze weten dat ik er lang naartoe heb gewerkt om een griffiersfunctie te kunnen vervullen.”

Selectieprocedure

De voordracht van mevrouw Van Roeden-Hoekstra is het resultaat van een zorgvuldige procedure. Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het benoemen van de raadsgriffier. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad, bestaande uit Ronald Brouwer (voorzitter), Karin Brouwer en Jaap Wiechers, heeft daarom de procedure van werving en selectie van een nieuwe griffier opgestart. Dit gebeurde met assistentie en begeleiding van Marijke van der Plasse van het bureau Necker Van Naem. In een werksessie heeft de gehele raad input mogen leveren voor het functieprofiel van de nieuwe griffier. De opgehaalde input is uitgewerkt tot een functieprofiel dat landelijk als vacature gepubliceerd is. Hierop meldden zich 17 kandidaten. De selectiecommissie bestond uit de werkgeverscommissie aangevuld met de raadsleden Ruud Smit en Mark Turksma. De burgemeester is als adviseur bij de selectiecommissie betrokken.

Selectiecommissie

Met de te benoemen kandidaat zijn door de selectiecommissie twee sollicitatiegesprekken gehouden. Aansluitend hierop heeft de kandidaat gesproken met enerzijds de gemeentesecretaris Nanne Kramer en Bernice Ruiter-Hiemstra (Eenheidsmanager Strategisch beleidscentrum) en anderzijds met medewerkers van de griffie: Alinda Bakker-Robaard, Jeroen de Boer en Marco in ’t Veldt.

De selectiecommissie stelt unaniem de raad voor om mevrouw Joukje van Roeden-Hoekstra uit Gorredijk te benoemen als nieuwe griffier van De Wolden. Gelet op de profielschets, vereiste kwaliteiten en competenties kwam zij uit de sollicitatieprocedure het positiefst naar voren. De benoeming staat als agendapunt 6a op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 30 januari 2020.

Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie is onafhankelijk en neutraal.