Invulling bevrijdingsconcert de Wijk krijgt gestalte

De Wijk - Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland dit jaar viert dat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd van de onderdrukking door Duitsland. Steeds vaker worden er activiteiten gemeld die in dit kader worden georganiseerd.

Enige tijd geleden maakte de ‘Commissie Bevrijdingsconcert de Wijk’ al bekend dat op zondagmiddag 19 april in de sporthal in de Wijk een groot muzikaal/cultureel programma wordt gepresenteerd. Bij het initiatief van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo en de zangvereniging Wijker Kunst hebben Popkoor Nameless en Vrouwenkoor Meander zich meteen aangesloten bij deze commissie. De commissie kan nu nadere details van het programma vrijgeven.

De Bloem

Naast de genoemde verenigingen zal ook de plaatselijke rederijkerskamer De Bloem een bijdrage leveren. Leerlingen van de basisschool in de Wijk leggen al jarenlang rond eind april bloemen op het graf van de omgekomen Australische piloot Graham Latham. Deze betrokkenheid is voor de organisatie aanleiding geweest om ook leerlingen van de basisschool uit te nodigen om tijdens het concert een muzikale bijdrage te leveren. Hoewel de invulling van de middag nog niet geheel rond is, wil de organisatie wel al kwijt dat het een afwisselend programma wordt, waarbij naast het vrolijke karakter van de bevrijding ook nadrukkelijk aandacht aan de herdenking wordt besteed.

De organisatie is verheugd dat oud-plaatsgenoot Robbert Morsink, onlangs nog uitgebreid op TV Drenthe, bereid is gevonden een deel van zijn uitgebreide collectie ‘oorlogs- en bevrijdingsherinneringen’ in de concertzaal te presenteren.