Aantal misdrijven in de regio neemt toe

Regio - Het aantal geregistreerde misdrijven in de regio is vorig jaar toegenomen. De voorgaande jaren nam het aantal misdrijven in de regio juist af. Het gaat hierbij om de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

In deze gemeenten is het aantal geregistreerde misdrijven met iets meer dan 9 procent toegenomen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Landelijk is het aantal misdrijven met net geen 4 procent toegenomen. De gemeente Meppel kent de grootste stijging: exact 12 procent. De gemeente Hoogeveen kent de kleinste stijging: 6,5 procent.

Bekijk hieronder het aantal misdrijven per gemeente

Fraude komt het meest voor als misdrijf. Van alle misdrijven die de politie vorig jaar heeft geregistreerd gaat het in bijna 15 procent van de gevallen om fraude. Dit is met meer dan een kwart toegenomen. De gemeente Westerveld kent de grootste stijging in fraude: daar is een stijging van meer dan 65 procent.

De opvallendste stijger is de wapenhandel in deze regio. Die is bijna verdubbeld, van 26 misdrijven in 2018 naar 51 vorig jaar. De politie heeft maar liefst 96 procent meer misdrijven van wapenhandel geregistreerd. Daarentegen is de drugshandel in de regio wel gedaald, met 11 procent.

Vernielingen komen ook veel voor in deze gemeenten. Met 665 registraties is vernieling het op één na grootste misdrijf in de regio. Maar dit daalt wel, met bijna 4 procent. In de gemeente Staphorst is het aantal vernielingen zelfs gehalveerd. Gemeente De Wolden laat minder positieve cijfers zien, daar is het met 44 procent toegenomen.

Mishandelingen zijn vorig jaar ook minder vaak gemeld dan in 2018. Dit is gedaald met bijna 7 procent. Vooral in De Wolden en Staphorst zijn vorig jaar minder mishandelingen geregistreerd; respectievelijk 44 en 35 procent minder. In de gemeente Westerveld is dit wel toegenomen, met 20 procent. Het aantal bedreigingen is - in tegenstelling tot mishandelingen - juist met 25 procent toegenomen. Vooral gemeente De Wolden kent een enorme stijging hierin: met 13 registraties is dit het afgelopen jaar meer dan verdrievoudigd. Alleen in Staphorst is het aantal bedreigingen hetzelfde gebleven.

Het aantal zedenmisdrijven is bijna gehalveerd in de regio. Alleen in Steenwijkerland werden meer zedenmisdrijven gemeld en in de gemeente Meppel bleef het aantal gelijk. In de rest van de gemeenten is dit met minimaal een kwart gedaald.

Diefstallen

Het aantal woninginbraken in de regio is met een kwart toegenomen. In Meppel en De Wolden is dit meer dan verdubbeld. De gemeente Steenwijkerland is de enige gemeente met een daling van woninginbraken: een kleine 15 procent. Daar vinden echter wel meer winkeldiefstallen plaats: 26 procent meer. In de gehele regio is dit met 29 procent toegenomen. De gemeente Hoogeveen kampt met 37 procent met de grootste stijging. In Westerveld werden vorig jaar helemaal geen winkeldiefstallen geregistreerd; tegenover 3 in 2018.

Diefstallen bij bedrijven en instellingen is ongeveer gelijk gebleven - hier was slechts een kleine daling van nog geen 2 procent zichtbaar. Meppel, Staphorst en Steenwijkerland zijn de uitzondering. Daar vinden respectievelijk 60, 43 en 6 procent meer diefstallen bij bedrijven en instellingen plaats.