Met Apollo voorop met een lampion door het dorp

De Wijk -´Elf november is de dag dat mijn lichtje branden mag’. En dat gebeurde ook in de Wijk, waar Sint Maarten werd gevierd met een lampionoptocht door het dorp.

De Wieker Meule was net als andere jaren het verzamelpunt. Met Apollo voorop liepen de kinderen een route door het dorp. Wel honderden kinderen en hun ouders liepen mee. De organisatie was wederom in handen van Speeltuinvereniging de Speulhorst. Daarna trok de jeugd op eigen houtje het dorp in. Bij menig huis werd aangebeld, waar een Sint Maarten liedje werd gezongen. Doel was natuurlijk zoveel mogelijk snoepgoed te vergaren.