Dekkend AED netwerk in Ruinen dankzij SportRune

Ruinen - Door de inzet van SportRune, een samenwerkingsverband van alle sportverenigingen, krijgt Ruinen een dekkend AED-netwerk. SportRune heeft het project in samenwerking met Dorpsbelangen opgezet.

Er hangen op diverse plaatsen in Ruinen AED’s, maar die zijn niet allemaal openbaar. SportRune heeft de knelpunten in kaart gebracht en heeft de gemeente De Wolden, ondernemers in Ruinen en de Stichting 1865 aangeschreven om mee te werken aan het uitbreiden van het AED- netwerk.

Initiatief

Ondernemend Ruinen en de Stichting 1865 hebben gehoor gegeven aan het initiatief en daar waar mogelijk zijn de AED-kasten van binnen naar buiten verplaatst. Tevens zijn op verschillende plaatsen in het dorp nieuwe AED-kasten geplaatst, zodat ze 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente de Wolden draagt financieel bij aan de af te sluiten buitenkasten.

Om mogelijke kosten van schade aan de kasten die buiten hangen te voorkomen, heeft Univé Samen zich bereid verklaard de kasten te verzekeren. Met deze uitbreiding van AED’s voldoet Ruinen, inclusief het buitengebied, aan de norm conform de check bij de Hartstichting.

Wethouder

De officiële handeling vond donderdagmiddag in dorpshuis ‘t Neie Punt plaats in aanwezigheid van SportRune, Dorpsbelangen, Univé Samen, Stichting 1865 en Ondernemend Ruinen en wethouder Jan van Zandt. Die sprak zijn waardering uit over de aanpak en snelheid waarmee het AED-Netwerk dekkend is gemaakt. Het Dorp Ruinen beschikt nu over twaalf openbare AED-punten.

Sinds eind 2015 hebben de sportverenigingen in Ruinen de handen ineen geslagen en zich gezamenlijk sterk gemaakt voor het sporten in Ruinen. Hieruit is SportRune ontstaan, een sportplatform dat is opgericht met als doel de sport en daarmee de sportverenigingen in Ruinen te behouden en versterken.

Voor SportRune staan de gezamenlijke belangen centraal.