Informatiepunt geldzaken wordt permanente voorziening in De Wolden

Het informatiepunt geldzaken in De Wolden voorziet in een behoefte. De proef wordt omgezet in een permanente voorziening.

Het informatiepunt geldzaken is een initiatief van Welzijn De Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Wolden. Mensen kunnen er terecht met allerhande financiële problemen en vragen over geldzaken.

Het ging vorig jaar als proef van start. Omdat mensen (uit alle lagen van de bevolking, zo wordt benadrukt) geregeld een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers, krijgt de samenwerking met ingang van volgend jaar een permanente status.

‘Luisterend oor is soms al genoeg’

Oplossingen kun niet altijd worden geboden. ,,Alleen het bieden van een luisterend oor is soms al genoeg’’, zegt budgetcoach Sandra Brens. ,,Voor financiële problemen hebben we niet altijd één twee drie pasklare oplossingen, maar het geeft rust en minder stress dat mensen er niet alleen voor staan.’’

Het informatiepunt biedt ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen en kwijtscheldingen, geeft inzicht in inkomsten en uitgaven en leert mensen omgaan met budgetten. Ook helpen de medewerkers bij het doen van belastingaangifte, verschaffen informatie over minimaregelingen en helpen bij het indienen van aanvragen.

De medewerkers kunnen vragen zelf beantwoorden, maar ook doorverwijzen naar de budgetcoach, gespecialiseerde vrijwilligers, maatschappelijk werk of de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.