Gemeente De Wolden dieper in het rood dan verwacht

Zuidwolde - Het huishoudboekje van de gemeente De Wolden duikt dit jaar dieper in het rood dan vooraf verwacht. Uit de Bestuursrapportage 2019, opgesteld na de eerste zes maanden, blijkt dat het nadelig saldo aan het eind van dit jaar uitkomt op 792.000 euro. Dat is nog eens 450.000 euro meer dan na de eerste begrotingswijziging bekend was.

In de begroting voor 2019, die in het najaar van 2018 door de gemeenteraad werd aangenomen, was nog uitgegaan van een positief saldo van 283.000 euro. Daar kwam afgelopen voorjaar een begrotingswijziging overheen van 625.000 euro negatief en nu nog eens 450.000 euro.

De grootste financiële happen die uit de begroting worden genomen, komen uit de jeugdhulp (742.000 euro), de WMO en inkomensregelingen (samen 708.000 euro), de bijdrage SWO (Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen: 240.000 euro) en huishoudelijk afval (173.000 euro). Daar staan ook positieve bijstellingen tegenover, zoals een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds van 534.000 euro (vooral voor Jeugdhulp bedoeld), extra geld voor beschermd wonen en WMO (475.000 euro) en hogere rentebaten van 143.000 euro doordat een geldlening is afgesloten met een lager rentepercentage.

Gezond zijn

Volgens de rapportage worden de hogere kosten voor Jeugdhulp veroorzaakt door meer uitgaven voor ‘Gezond zijn en gezond opgroeien’, als gevolg van hogere tarieven. De uitgaven voor pgb’s (persoonsgebonden budget) worden hoger, ook de uitgaven voor ‘Meedoen & zelfredzaamheid’ zijn hoger dan begroot.

Afkeur afval

Er moet extra geld gestoken worden in maatwerkvoorziening voor de WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De zorgkosten voor thuishulp en begeleiding zijn bijna twee ton hoger dan geraamd, daarnaast komt 225.00 minder binnen aan eigen bijdrage.

De afkeur van PMD-afval (plastic, metaal en drankverpakking) kost de gemeente dit jaar zeker een ton, daarnaast zijn de verwerkingskosten 50 mille hoger en is de vergoeding voor oud papier en karton lager dan vooraf ingeschat.

Investeringen

In de Bestuursrapportage 2019 is ook een lijst investeringen opgenomen. Daar zitten nog wel wat onzekerheden in, zoals de aanleg van het fietspad Havelterweg bij Ruinerwold. In de begroting is rekening gehouden met een provinciale subsidie van 226.000 euro, maar dat verzoek is afgewezen. ‘De mogelijkheid bestaat dus dat dit project volledig ten laste van de gemeente komt’, schrijven B en W.

Het college heeft begin juli besloten de bibliotheek van Zuidwolde aan te kopen voor een bedrag van 295.000 euro. Dat maakt de weg vrij voor verhuizing van de bibliotheek naar bijvoorbeeld de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie. Tevens kocht de gemeente het voormalige politiebureau dat aan het gemeentehuis vast zit. Het gaat om 485.000 euro, het pand is inmiddels verhuurd aan de stichting Wolderwijs.

Dan is er nog het kunstgrasproject in Koekange. Het budget van 475.000 euro is met iets meer dan 4% overschreden, omdat de ondergrond van het kunstgrasveld teveel veen bevatte.