Leger des Heils zoekt collectanten in De Wolden

Zuidwolde - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in De Wolden voor de jaarlijkse collecteweek van 25 tot en met 30 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus.

Geen subsidie

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden volledig betaald vanuit donaties. Het Leger des Heils houdt daarom van 25 tot en met 30 november een landelijke collecteweek. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig.

Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte.